Velkommen til praktisk sejlads – 2018

Du er tilmeldt dueligheds træning i praktisk tursejlads med prøveaflæggelse i september 2018.

Den praktiske del vil give dig den fornødne viden og erfaring, således at du er klar til, på en sikker og kompetent, at varetage rollen som skipper på en båd op til 15 meter.

Sejladsen:

Det samlede hold består typisk af 28-36 kursister, hvoraf nogle allerede har bestået teoridelen.

Holdet vil blive opdelt i et antal sejladshold med 3-5 kursister pr. båd. Hvert sejladshold sejler en fast dag om ugen. Den konkrete hold/aften inddeling laves i løbet af april, når vi har det endelige overblik over tilmeldingerne. Der vil i videst mulige omfang blive taget hensyn til individuelle ønsker om sejlads aften og holdsammensætning. Det anbefales at hvert sejladshold etablerer et tæt internt samarbejde, således at holdet kan gå til prøve som en besætning.

Hvert hold ledes af en erfaren instruktør og i tilfælde af at instruktøren er forhindret i at komme, vil en afløser erstatte instruktøren. Det er det enkelte sejladshold, der aftaler detaljerne med instruktøren. Såfremt du ønsker ekstra sejlads, f.eks. i weekender eller at deltage som gast på klubbens tirsdags-kapsejladser, aftales dette med instruktøren. Sommerferie aftales ligeledes individuelt med instruktøren.

Alle hold mødes og slutter i klubhuset mellem bro 3 og 4 så der er samling på ”tropperne”

Da der sejles rigtig meget i bådene, vil der være behov for løbende vedligehold. Det er det enkelte sejladsholds pligt, sammen med instruktøren, at udføre midlertidige reparationer. Efterfølgende informeres Sejlerskolen om det udførte på Facebook. Såfremt skaden ikke kan udbedres manuelt, skal bådformanden kontaktes direkte på telefon. Efter sejlads afrigges båden i henhold til instruktørens anvisninger.

Du skal have din egen personlige redningsvest samt fornuftig påklædning. Netbaad, som har butik på Egå Marina, har et godt tilbud til dig. Tilbuddet er vedhæftet.
Skulle du have lyst til at indgå i instruktør-aspirant gruppen eller på anden vis hjælpe som frivillig i sejlerskolen/klubben, så vil jeg meget gerne høre fra dig.
Egå sejlklub forsikrer udelukkende skolebådene via en ansvars- og kaskoforsikring. Ulykkes forsikring af den enkelte kursist, er ikke Egå Sejlklubs ansvar.

Kommunikation:

Sejlerskolen kommunikerer frit og åbent via en lukket Facebook gruppe. Kommunikationen er ikke ensidig fra skolen til kursisterne, men derimod opfordres i til at bruge den på tværs af de enkelte sejladshold og til skolen.

Du opfordres allerede nu til at melde dig ind i gruppen. Gruppen hedder Sejlerskolen Egå Sejlklub.

Herudover bruges klubbens hjemmeside til at informere om alle de andre aktiviteter der er i klubben. Hold godt øje med den. http://www.egaasejlklub.dk

Vigtige datoer:

21-22 april 2018: Klargøring af bådene er en del af uddannelsen. Det forventes at alle deltager. Vi mødes til morgenkaffe i klubhuset kl. 08:00, hvor jeres instruktører og instruktøraspiranterne vil møde jer sammen med de to bådformænd.
28 april 2018: Søsætning med efterfølgende rejsning af mast og rig. Tidspunkt sendes ud over Facebook og oplyses i forbindelse med klargøringen. Deltagelse er frivillig men meget lærerigt.
28 april 2018: Standerhejsning og udlevering af duelighedsbeviser til de kursister der har bestået både praktisk- og teoretisk duelighed.
Primo maj 2018: Start på praktisk sejlads aftales med instruktørerne individuelt.
Pinsen 2018: I denne weekend har Sejlklubben en fællestur til Mårup på Samsø med overnatning. Reserver weekenden og planlæg sejladsen med jeres instruktør, evt. som en natsejlads. Der vil også være mulighed for at komme med som gast på andre både. Der er fællesspisning lørdag aften. Det anbefales at du deltager såfremt det er muligt.
August 2018: Frivilligheds-fest for de frivillige i sejlerskolen og klubben – instruktører & instruktøraspiranter, teknikere og marketing – se hjemmesiden.
Primo september 2018: Praktiske prøver og Grill aften for Sejlerskolen med familier og venner.
September 2018: Klubtur med overnatning i Nappedam. Med duelighedsbevis kan i selv planlægge og udføre sejladsen. Lad os koordinere det efter sommerferien.
Oktober 2018: Afrigning og optagning. Det forventes at alle deltager. Tidspunkt oplyses senere.
Ultimo oktober: Standerstrygning og udlevering af duelighedsbeviser til de kursister der har bestået både praktisk- og teoretisk duelighed.
Ultimo oktober 2018: Start på dueligheds teori – se hjemmesiden for mere information.

Økonomi:

• Medlemskab af Egå sejlklub og betalt kontingent for 2017/2018.
• Betaling af sejladsgebyr 1600,-.
• Betaling af censor gebyr før prøve andrager forventeligt 200,-.
• Ønsker du at få udstedt et sejladsbevis i kreditkort format, koster det forventeligt 80,-

Der fremsendes faktura for medlemskab og praktisk sejlads til din mailadresse. Din plads er betinget af hurtig betaling af denne. Betaling for medlemskab og praktisk sejlads vil ikke kunne refunderes.

Hent velkomst til praktisk sejlads HER

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen
Klaus Madsen – 50994025.