Tilmelding til Haarup Mixer Cup
Ligastævne for H-både 6.-7. juni 2020

Registration for Haarup Mixer Cup
Danish H-boat League 6.-7. June 2020

Tilmeldings- og betalingsfristen er 20. maj 2020. / The deadline for registration and payment of entry fee is 20. May 2020.

Senere tilmelding og betaling er mulig med frist 1. juni 2020, men da forhøjes indskuddet med 400 DKK. / Later registration and payment is possible with deadline 1. June 2020, but then the entry fee is increased by 400 DKK.

Sejlnummer / Sail number:*
Bådnavn / Boat name:*
Sejlklub / Sailing club:*
Besætningsstørrelse / Size of crew:

Skipper / Skipper

Navn / Name:*
Telefon / Phone:*
E-mail / E-mail:*

Gaster (oplysning ikke krævet) / Crew (information not required)

Gast 1 navn / Crew 1 name:
Gast 2 navn / Crew 2 name
Gast 3 navn / Crew 3 name

Øvrige oplysninger / Additional information

Antal til spisning fredag aften / Number of persons for dining Friday evening:
Antal ekstra deltagere til festmiddag lørdag aften (udover besætningen) / Number of extra persons for regatta dinner Saturday evening (besides the crew):
Antal telte / Number of tents:
Antal autocampere/campingvogne / Number of campers/caravans:
Bemærkning / Remarks:

Betaling / Payment

Indskud (startgebyr), evt. betaling for spisning fredag aften og evt. betaling for ekstra deltagere til festmiddag lørdag aften indbetales med MobilePay:
MobilePay-nr.: 101392 (ES - Stævner)
Betaling kan alternativt foretages med bankoverførsel til Sparekassen Kronjylland:
Fra Danmark: Reg.nr. 6192, kontonr. 0008225001
Internationalt: BIC-kode KRONDK22, IBAN-kontonr. DK1461920008225001
Angiv sejlnummer ved betaling. Bemærk, at tilmeldingen først er gældende, når betaling er gennemført. Indskuddet omfatter: Startgebyr for stævnet, morgenmad og mulighed for at smøre madpakke lørdag og søndag, moleøl/vand lørdag og søndag eftermiddag, festmiddag lørdag aften.
/
Entry fee, optional payment for dining on Friday evening, and optional payment for extra persons for dinner on Saturday evening is paid with a bank transfer to Sparekassen Kronjylland:
From Denmark: Reg. no. 6192, account no. 0008225001
International: BIC code KRONDK22, IBAN account no. DK1461920008225001
Please supply sail number on payment. Note that registration is only valid once payment is completed. The fee includes: Entry fee for the regatta, breakfast and do-it-yourself lunch packets on Saturday and Sunday, after race beer/water Saturday and Sunday afternoon, regatta dinner on Saturday evening.

Priser / Prices:
Indskud, 3-mandsbesætning / Entry fee, 3 person crew: 1.300 DKK
Indskud, 4-mandsbesætning / Entry fee, 4 person crew: 1.600 DKK
Forhøjelse af indskud ved betaling efter 20. maj / Increase of entry fee if payment is later than 20. May: 400 DKK
Aftensmad fredag aften pr. person / Dinner Friday evening per person: 60 DKK
Ekstra deltager til festmiddag lørdag aften / Regatta dinner Saturday evening, extra person: 300 DKK

Ved tilmeldingen bekræfter du, at arrangøren må publicere bådnavn, sejlnummer, sejlklub samt navne på skipper og gaster i deltagerlister, resultatlister etc. på internettet. Du bekræfter desuden, at arrangøren må tage billeder og video af båd og besætning i forbindelse med stævnet og publicere disse på internettet.
/
By submitting the registration, you confirm that the organizer may publish boat name, sail number, sailing club and the names of skipper and crew in entry lists, result lists etc. on the internet. In addition, you confirm that the organizer may take photos and video of the boat and crew in connection with the regatta and publish these on the internet.

Gentag billede / Repeat picture