Indkaldelse til ordinær generalforsamling 8. november

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egå Sejlklub
Tirsdag den 8. november 2022 kl. 19.00

Egå, 15. oktober 2022

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Egå Sejlklub med følgende dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslag er: Mads Trøstrup Kristensen

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forelæggelse af budget for det kommende år.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand, næstformand og kasserer.
Formand                      Susanne Werner                     Genopstiller
Kasserer                      Flemming Rost                        Genopstiller ikke
Næstformand            Vakant pt.

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. § 11.
Kapsejlads                 Karsten Bank Petersen            Bestyrelsens forslag
Jolle (storjoller)       Jens Bønnelycke Vestergaard Genopstiller
Ungdom (Optimist) Dennis Dengsø Andersen       Genopstiller
Tur og motorbåd     Jette Juhl Christensen             Bestyrelsens forslag
Sejlerskole                  René Kvistgaard                        Bestyrelsens forslag
Klubhus                       Vakant pt.
Ad hoc-opgaver         Vakant pt. (Tidligere Sailing Aarhus udvalg)

8. Valg af to revisorer og revisorsuppleant, jf. § 14.
Revisor                       Karl Kristian Bro                       Genopstiller
Revisor                       Michael Lonsdale                    Genopstiller
Revisorsuppleant     Jørgen Mulbjerg                      Genopstiller

9. Eventuelt.

 

Tradition tro byder klubben på lidt at spise kl. 18.30 forud for generalforsamlingen.

Ønsker du at deltage i spisningen, vil vi bede dig/jer om en tilmelding via hjemmesiden (HER), og sidste frist for tilmelding til spisning før generalforsamlingen er fredag, den 4. november 2022.

Vel mødt i Egå Sejlklubs klubhus tirsdag den 8. november 2022.

Med venlig hilsen
EGÅ SEJLKLUB

Susanne Werner
Formand

Bilag:
Årsrapport 2021/2022

Find denne indkaldelse som pdf HER