1. december 2022

Kapsejlads introduktionskursus

INTRODUKTIONSKURSUS TIL KAPSEJLADS 2022 – AFLYST

Kurset er aflyst pga. for få tilmeldte.

Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalg afholder introduktionskursus i klubhuset tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19:00-21:30.

På introduktionskurset vil du høre om de mange aspekter, der indgår i kapsejlads. Vi forventer ikke, at du kender noget til kapsejlads i forvejen.

Kurset er mest for nye og mindre øvede kapsejlere, men alle er velkomne. Kurset er både for skippere og gaster. Vi vil primært snakke om kapsejlads i kølbåde.

Kapsejlads drejer sig ikke bare om at sejle stærkt og komme først i mål. Det er også en god mulighed for jævnligt at mødes til en spændende aktivitet med kammerater, der har samme interesse. Desuden bliver du en bedre sejler og lærer din båd rigtigt godt at kende ved deltagelse i kapsejladser under forskellige forhold.

Du vil på kurset lære om, hvordan du kommer i gang med at sejle kapsejlads, hvordan en kapsejlads foregår med start, mærkerundinger og mållinje, taktik, bådhåndtering og samarbejdet ombord. Du vil desuden lære om, hvordan din båd bliver målt til kapsejlads. ES’ gastebørs vil blive omtalt. Der vil blive rig lejlighed til spørgsmål og diskussioner.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Du skal senest 25. marts sende en e-mail til kapsejlads@egaasejlklub.dk, hvor du oplyser navn, e-mail, telefon og gerne lidt om din eventuelle kapsejladserfaring. Ved mindre end 5 tilmeldinger vil kurset ikke blive afholdt.