KAPSEJLADSUDVALGET

Formålet for Kapsejladsudvalget i Egå Sejlklub:
•    Arrangere gode kapsejladser for kølbåde og flerskrogsbåde for klubbens medlemmer og sejlere fra andre sejlklubber.
•    Vedligeholde materiel til kapsejlads.
•    Afholde foredrag o.lign. om kapsejlads.
•    Gennemføre aktiviteter, som kan tiltrække nye kapsejlere.

Kapsejladsudvalgets medlemmer:

Karsten Bank Petersen Formand*
Båkebanen og Easy Sejladser*
Doublehand*
Midsommersejlads*
Egå Tun Star
Haarup Mixer Cup*
DH-måler
21 71 73 97 E-mail
Lars Dalbøge Materiel*
Mette*
20 42 69 52 E-mail
Anne Juul Egå Tun Star* 51 80 07 48 E-mail
Helge Brøndum Båkebanen og Easy Sejladser 60 78 95 07 E-mail
Jan Kolborg Materiel
Mette
21 19 40 78 E-mail
René Kvistgaard Båkebanen og Easy Sejladser
Materiel
51 15 55 57 E-mail

*: Ansvarlig for aktiviteten

Kontakt Kapsejladsudvalget på kapsejlads@egaasejlklub.dk