26. februar – Kursus i Kanalskipperbevis

Lukket for tilmelding 

Kurset er flytte til 16. april grundet sygdom

Søndag d. 26. februar 2023 vil der være mulighed for at erhverve sig et kanalskipperbevis i Egå Sejlklub.

Kurset koster ca. 750,- pr. deltager inkl. materialer, prøvegebyr, forplejning m.m.

Kursus i Kanalskipperbevis CEVNI Certificate of Competence

Formålet med kurset er at gøre deltagerne fortrolige med reglerne for sejlads på de indre europæiske vandveje og indlære disse regler med henblik på aflæggelse af teoretisk prøve i disse.

Undervisningen omfatter følgende elementer:
– Gennemgang af regelsæt bag CEVNI kravene
– Vandvejenes færdselstavler og deres betydning
– Kanalsejlads
– Vigepligt på kanalerne
– Sluseteknik
– Lys- og lydsignaler

For at deltage i dette kursus skal deltagerne som minimum have ’Duelighedsbevis i sejlads’

Kurset gennemføres ved min. 10 deltagere og max. 20 deltagere pr. kursus

Med sejlerhilsen Tur & motorbådsudvalget

Tilmeldte:

You have no permission to view submissions.