Sejlerskolens Sæsonkalender 2024

Vigtige datoer i sejlerskolen 2024.

Søndag 14. april Tilmeldingsfrist for praktisk sejlads i 2024 sæson.
Lørdag 6. april Nedskrabning af bunden på Hanse 315 skolebåd.
Lørdag 13. april (*) Fælles klargøring af skolebåde. Start kl. 08.30 med fælles morgenmad i klubhuset.
Mandag 15. april Instruktørmøde kl. 17.00 til kl. 18.15
Mandag 15. april Introaften for nye elever til praktisk sejlads. Fra kl. 18.30 til 20.30
Onsdag 17. april Søsætning af skolebådene fra kl. 08.30. Arbejdet udføres af teknikgruppen. Elever er velkomne til at møde op se hvordan det skal gøres.
Lørdag 20. april (*) Tilrigning og rengøring af skolebåde. Start kl. 08.30
Lørdag 27. april Standerhejsning
Uge 17 Instruktørtræning i skolebådene.
Mandag 29. april Praktisk sejlads for duelighedsbevis starter op.
Lørdag 18-19. maj Mulighed for deltagelse med skolebåde til klubbens Pinsetur, der går til Mårup på Samsø.
Fredag 21. juni Klubtur med skolebåde og egne både til Tunø. Afgang fredag eftermiddag og retur lørdag.
Fredag 28. juni Instruktørmøde fra kl. 17.00 med aftensmad.
Juli Sommerferie
August Praktisk sejlads fortsat.
2-5 september Duelighedsprøver I på elevers sejladsaftener.
9-13 september Duelighedsprøver II på elevers sejladsaftener.
14-15 september Mulighed for deltagelse med skolebåde til klubbens Løvfaldstur, der går til Nappedam.
Lørdag 5 oktober (*) Afrigning af skolebådene. Start kl. 08.30 i klubhuset.
Onsdag 9. oktober Optagning af skolebådene (håndteres af teknikgruppen)
Lørdag 26. oktober (*) Fælles vinterklargøring af skolebådene. Start kl. 08.00 med fælles morgenmad i klubhuset.
November 2024 Start på duelighedsteori 2024/2025

* Til alle de markerede arbejdsdage indkaldes der forud i sejlerskolens Facebook gruppe. Nye kursister forventes at deltage i min. én arbejdsdag.

De specifikke datoer for arbejdsdage er naturligvis med forbehold for vejret.