1. december 2022

Velkomst til praktisk sejlads

Velkommen til praktisk sejlads – 2023

Egå Sejlklub afholder duelighedskursus i praktisk sejlads med prøveaflæggelse august/september 2023.

Den praktiske del vil give dig den fornødne viden og erfaring, så du er klar til, på en sikker og kompetent måde, at varetage rollen som skipper på en båd op til 15 meter.

Undervisningen

Det samlede hold består typisk af 40-45 kursister, hvoraf nogle allerede deltager i vinterens teoriundervisning og kun mangler praktisk sejlads, inden de kan få udstedt et duelighedsbevis. Disse har naturligvis 1. prioritet til praktikpladserne.

Holdet vil blive opdelt i et antal sejladshold med op til 4 kursister pr. båd og en instruktør. Hvert sejladshold sejler en fast dag om ugen. Den konkrete hold/aften inddeling udarbejdes i løbet af april 2023, når vi har det endelige antal tilmeldte. Der vil i videst mulige omfang blive taget hensyn til individuelle ønsker om sejladsaften og holdsammensætning. Det anbefales, at hvert sejladshold etablerer et tæt internt samarbejde, således at holdet kan gå til prøve som en besætning.

Hvert hold ledes af en erfaren instruktør og i tilfælde af, at instruktøren er forhindret, vil han/hun blive erstattet af en anden instruktør eller finde en alternativ sejladsdag sammen med holdet. Det enkelte sejladshold aftaler detaljerne med instruktøren. Såfremt du ønsker ekstra sejlads, f.eks. i weekender eller at deltage som gast på klubbens tirsdagskapsejladser, aftales dette med instruktøren. Sommerferie aftales ligeledes individuelt med instruktøren og holdet.

Da der sejles rigtig meget i bådene, vil der være behov for løbende vedligehold. Det er det enkelte sejladsholds pligt, sammen med instruktøren, at udføre midlertidige reparationer. Efterfølgende informeres Sejlklubbens teknikgruppe om det udførte på mail.

Efter hver sejlads pakkes sejl og tovværk, så båden er klar til næste dags hold. Dette er en forudsætning for at vi kan sejle intensivt.

Du skal have din egen personlige redningsvest samt fornuftig påklædning. Butikken AFI Marine har altid et godt tilbud.

Skolen vil opfordre til, at kursisterne deltager i grillaftener, weekendture og fredagsbarer, det styrker det sociale og faglige fællesskab, som er det centrale i sejlklubben. Husk, at det også er din klub.

Egå sejlklub forsikrer udelukkende skolebådene via en ansvars- og kaskoforsikring. Ulykkesforsikring for den enkelte kursist er ikke Egå Sejlklubs ansvar. Det anbefales derfor, at hver kursist har en forsikring.

Vigtige datoer

9. april 2023 Tilmeldingsfrist til kurset.
Medio april 2023 Klargøring af skolebådene er en del af uddannelsen. Det forventes, at alle deltager. Vi mødes til morgenkaffe i klubhuset kl. 08:00, hvor I møder sammen med bådformændene for skolebådene.
Ultimo april 2023 Søsætning af skolebådene med efterfølgende rejsning af mast og rig. Tidspunkt sendes ud over Facebook og oplyses i forbindelse med klargøringen. Deltagelse er frivillig men meget lærerigt.
29. april 2023 Kl. 15:00 er der standerskift.
Primo maj 2023 Start på praktisk sejlads aftales med instruktørerne individuelt.
Pinsen 2023 I denne weekend har Sejlklubben en fællestur til Mårup på Samsø med overnatning. Reserver weekenden og planlæg sejladsen med jeres instruktør, evt. som en natsejlads. Der vil også være mulighed for at komme med som gast på andre både. Der er fællesspisning lørdag aften. Det anbefales, at du deltager, såfremt det er muligt.
9.-10. september 2023 Klubtur med overnatning i Nappedam. Skolebådene er til rådighed – tal med jeres instruktør.
August/september 2023 Praktiske prøver. Endelige datoer afhænger af vejret og holdenes niveau.
Oktober 2023 Afrigning og optagning af skolebådene. Det forventes, at alle deltager. Tidspunkt oplyses senere.
28. oktober 2023 Standerskift og udlevering af duelighedsbeviser til de kursister der har bestået både praktisk og teoretisk duelighed.
November 2023 Start på duelighedsteori – se hjemmesiden for mere information.

Økonomi

  • Medlemskab af Egå sejlklub og betalt kontingent for 2022/2023. Se nærmere og tilmeld dig HER.
  • Betaling af sejladsgebyr 2.100 kr.
  • Betaling af censorgebyr før prøve andrager forventeligt 250 kr. og betales ved prøven samt gebyr på 80 kr. til udstedelse af bevis i Dansk Sejlunion.

Der fremsendes faktura for praktisk sejlads til din mailadresse. Din plads er betinget af hurtig betaling af denne. Betaling for medlemskab og praktisk sejlads vil ikke kunne refunderes.

Du er altid velkommen til at kontakte Sejlerskolen på sejlerskole@egaasejlklub.dk, hvis du har spørgsmål.

Med sejlerhilsen
Sejlerskolen Egå Sejlklub