Velkomst til praktisk sejlads

Velkommen til praktisk sejlads – 2024

Egå Sejlklub afholder duelighedskursus i praktisk sejlads med prøveaflæggelse september 2024.

Den praktiske del vil give dig den nødvendige viden og erfaring, så du er klar til, på en sikker og kompetent måde, at varetage rollen som skipper på en båd op til 15 meter.

Undervisningen

Det samlede hold består typisk af 40-45 kursister, hvoraf nogle allerede deltager i vinterens teoriundervisning og kun mangler praktisk sejlads, inden de kan få udstedt et duelighedsbevis. Disse har naturligvis 1. prioritet til praktikpladserne.

Som noget nyt vil der om tirsdagen blive tilbudt sejlads for 2. års kursister. Det vil sige kursister som har bestået både den teoretiske og den praktiske duelighedsprøve, men som gerne vil opbygge mere sejlererfaring sammen med ligesindede under supervision af en instruktør.

Kursisterne vil blive opdelt i et antal sejladshold med op til 4 kursister pr. båd og en instruktør. For 2. års kursister vil der dog kun være én instruktør til at supervisere de hold der sejler på dagen.

Hvert sejladshold sejler en fast dag om ugen. Den konkrete hold/aften inddeling udarbejdes i løbet af april 2024, når vi har det endelige antal tilmeldte. Der vil i videst mulige omfang blive taget hensyn til individuelle ønsker om sejladsaften og holdsammensætning. Det anbefales, at hvert sejladshold etablerer et tæt internt samarbejde, så holdet kan gå til prøve som en besætning.

Hvert 1. års hold ledes af en erfaren instruktør og i tilfælde af, at instruktøren er forhindret, vil han/hun blive erstattet af en anden instruktør eller finde en alternativ sejladsdag sammen med holdet. Det enkelte sejladshold aftaler detaljerne med instruktøren. Hvis du ønsker ekstra sejlads, f.eks. i weekender eller at deltage som gast på klubbens tirsdagskapsejladser, aftales dette med instruktøren. Sommerferie aftales ligeledes individuelt med instruktøren og holdet.

Da der sejles rigtigt meget i bådene, vil der være behov for løbende vedligehold. Det er det enkelte sejladsholds pligt, sammen med instruktøren, at udføre midlertidige reparationer. Efterfølgende informeres Sejlklubbens teknikgruppe om det udførte på mail.

Efter hver sejlads pakkes sejl og tovværk, så båden er klar til næste dags hold. Dette er en forudsætning for at vi kan sejle intensivt.

Du skal have din egen personlige redningsvest samt fornuftig påklædning. Butikken AFI Marine har altid et godt tilbud.

Sejlerskolen vil opfordre til, at kursisterne deltager i grillaftener, weekendture og fredagsbarer, da det styrker det sociale og faglige fællesskab, som er det centrale i sejlklubben. Husk, at det også er din klub.

Egå sejlklub forsikrer udelukkende skolebådene via en ansvars- og kaskoforsikring. Ulykkesforsikring for den enkelte kursist er ikke Egå Sejlklubs ansvar. Det anbefales derfor, at hver kursist har en forsikring.

Vigtige datoer

Se sæson kalender HER

Økonomi

  • Medlemskab af Egå sejlklub og betalt kontingent for 2023/2024. Se nærmere og tilmeld dig HER.
  • Betaling af sejladsgebyr 2.100 kr.
  • Betaling af censorgebyr før prøve andrager forventeligt 250 -300 kr. og betales ved prøven samt gebyr på 100 kr. til udstedelse af bevis i Dansk Sejlunion.

Der fremsendes faktura for praktisk sejlads til din mailadresse. Din plads er betinget af hurtig betaling af denne. Betaling for medlemskab og praktisk sejlads vil ikke kunne refunderes.

Du er altid velkommen til at kontakte Sejlerskolen på sejlerskole@egaasejlklub.dk, hvis du har spørgsmål.

Tilmelding til Praktisk sejlads skal ske på følgende HER

Du er altid velkommen til at kontakte Sejlerskolen på sejlerskole@egaasejlklub.dk, hvis du har spørgsmål.

Med sejlerhilsen
Sejlerskolen Egå Sejlklub