Velkommen til praktisk sejlads – 2022

Egå Sejlklub afkolder duelighedskursus i praktisk sejlads med prøveaflæggelse september/oktober 2022.

Den praktiske del vil give dig den fornødne viden og erfaring, således at du er klar til, på en sikker og kompetent måde, at varetage rollen som skipper på en båd op til 15 meter.

Undervisningen:

Det samlede hold består typisk af 46 kursister, hvoraf nogle allerede deltager i vinterens teoriundervisning og kun mangler praktisk sejlads, inden de kan få udstedt et duelighedsbevis. Disse har naturligvis 1. prioritet til praktik pladserne.

Holdet vil blive opdelt i et antal sejladshold med 3-4 kursister pr. båd. Hvert sejladshold sejler en fast dag om ugen. Den konkrete hold/aften inddeling udarbejdes i løbet af april 2022, når vi har det endelige antal tilmeldte. Der vil i videst mulige omfang blive taget hensyn til individuelle ønsker om sejlads aften og holdsammensætning. Det anbefales at hvert sejladshold etablerer et tæt internt samarbejde, således at holdet kan gå til prøve som en besætning.

Hvert hold ledes af en erfaren instruktør og i tilfælde af at instruktøren er forhindret, vil han/hun blive erstattet af en anden instruktør. Det enkelte sejladshold aftaler detaljerne med instruktøren. Såfremt du ønsker ekstra sejlads, f.eks. i weekender eller at deltage som gast på klubbens tirsdags-kapsejladser, aftales dette med instruktøren. Sommerferie aftales ligeledes individuelt med instruktøren.

Alle hold mødes og slutter i klubhuset ved bro 3 – så der er samling på ”tropperne”.

Da der sejles rigtig meget i bådene, vil der være behov for løbende vedligehold. Det er det enkelte sejladsholds pligt, sammen med instruktøren, at udføre midlertidige reparationer. Efterfølgende informeres Sejlklubbens teknikgruppe om det udførte på mail.

Efter hver sejlads pakkes sejl og tovværk, således at båden er klar til næste dags hold. Dette er en forudsætning for at vi kan sejle intensivt.

Du skal have din egen personlige redningsvest samt fornuftig påklædning. AFI  har altid et godt tilbud.

Skolen vil opfordre til at kursisterne arrangerer grillaftener, weekendture og fredagsbarer – det styrker det sociale og faglige fællesskab, som er det centrale i sejlklubben 😊. Husk at det også er din klub.

Egå sejlklub forsikrer udelukkende skolebådene via en ansvars- og kaskoforsikring. Ulykkesforsikring for den enkelte kursist, er ikke Egå Sejlklubs ansvar. Det anbefales derfor, at hver kursist har en forsikring.

Vigtige datoer:

Medio april 2022:                       Klargøring af bådene er en del af uddannelsen. Det forventes, at alle deltager. Vi mødes til morgenkaffe i klubhuset kl. 08:00, hvor jeres instruktører og instruktøraspiranterne vil møde jer sammen med de to bådformænd.

30 april 2022:                               Kl. 15:00 er der standerhejsning og udlevering af duelighedsbeviser til de kursister der har bestået både praktisk- og teoretisk duelighed.

Ultimo april 2022:                       Søsætning med efterfølgende rejsning af mast og rig. Tidspunkt sendes ud over Facebook og oplyses i forbindelse med klargøringen. Deltagelse er frivillig men meget lærerigt.

Primo maj 2022:                          Start på praktisk sejlads aftales med instruktørerne individuelt.

Pinsen 2022:                                 I denne weekend har Sejlklubben en fællestur til Mårup på Samsø med overnatning. Reserver weekenden og planlæg sejladsen med jeres instruktør, evt. som en natsejlads. Der vil også være mulighed for at komme med som gast på andre både. Der er fællesspisning lørdag aften. Det anbefales at du deltager såfremt det er muligt.

17 juni 2022:                                 Midsommer kapsejlads med efterfølgende grillarrangement. Sejladsen er bare for sjov 😊 og en god start på en hyggelig aften for hele klubben. Tal med jeres instruktør om fordeling af pladser i skolebådene.

11-12 september 2022:           Klubtur med overnatning i Nappedam. Skolebådene er til rådighed – tal med jeres instruktør.

September/oktober 2022:      Praktiske prøver. Endelig datoer afhænger af vejret og holdenes niveau.

Oktober 2022:                              Afrigning og optagning. Det forventes, at alle deltager. Tidspunkt oplyses senere.

29 oktober 2022:                        Standerstrygning og udlevering af duelighedsbeviser til de kursister der har bestået både praktisk- og teoretisk duelighed.

November 2022:                         Start på dueligheds teori – se hjemmesiden for mere information.

Økonomi:

  • Medlemskab af Egå sejlklub og betalt kontingent for 2021/2022. se hjemmeside for sats.
  • Betaling af sejladsgebyr 2000,-.
  • Betaling af censor gebyr før prøve andrager forventeligt 250,-.

Der fremsendes faktura for medlemskab og praktisk sejlads til din mailadresse. Din plads er betinget af hurtig betaling af denne. Betaling for medlemskab og praktisk sejlads vil ikke kunne refunderes.

Du er altid velkommen til at kontakte sejlerskolen, hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen

Sejlerskolen Egå Sejlklub