Standerskifte efterår 2023

Lørdag den 21. oktober samledes ca. 45 af klubbens medlemmer ved klubhuset for at markere afslutningen på sejlsæsonen 2023. Den store sommerstander blev skiftet til en meget lille vinterstander. Da vejret var blæsende, og det småregnede, foregik resten af arrangementet indendørs. I formandens fravær var det Jette Juhl Christensen der holdt en lille tale om den forløbne sæson. Sommerens feriesejladser var desværre ikke begunstiget af super godt vejr. Året har budt på mange gode aktiviteter i klubben: foredrag i klubhuset, sejlerskole, kapsejladser og ikke mindst 50-årsjubilæet, der i juni blev fejret med havnedag og en fantastisk fest om aftenen. Jette sluttede med at udbringe et trefoldigt leve for Egå Sejlklub. Derefter var klubben vært ved et glas øl, vin eller vand for de fremmødte, som hyggede sig vældigt.