Efterlad ikke service til opvask i køkkenet

  • Hvis du har brugt så meget service, at du kan fylde mindst 1 kurv, kan du bruge opvaskemaskinen.
  • Hvis du har brugt mindre service, vasker du op i hånden, gerne med en balje.

På forhånd tak 🙂

Bestyrelsen har besluttet, at man fra 25. april 2023 selv skal vaske op, hver gang man har brugt service, uanset om det er glas, kopper, bestik, tallerkner eller andet. Tidligere var ordningen, at man kunne efterlade sin opvask i en kurv på køkkenbordet. Teknikgruppen var derefter så flinke, at de tog den ophobede opvask hver onsdag. Fra 2. maj 2023 starter Tirsdagskantinen efter sejladserne på Båkebanen og Easy Sejladserne hver tirsdag aften. De frivillige, der står for Tirsdagskantinen, skal ikke starte med at bruge tid på opvask.

Bestyrelsen har også besluttet, at det fra 25. april 2023 IKKE er tilladt at have husdyr med i klubhuset.