Hent nyhedsmail som pdf HER

Nyhedsbrev – november 2023

Kort nyt fra bestyrelsen
Første møde i den nye bestyrelse blev afholdt d.16. november, vi blev konstitueret. Vi glæder os til at
gå i gang med de mange opgaver der ligger foran os for denne sæson.
Dette nyhedsbrev indeholder korte opdateringer fra de forskellige udvalg og hvad der ellers rør sig.
Vi håber I vil tage godt imod det.
Find flere detaljer på hjemmesiden og i referatet.
God læselyst!

Kapsejlads:
Kapsejladsudvalget er i gang med at gøre kapsejladsgrejet klar til næste sæson. De udlagte bøjer til
Båkebanen og Easy Sejlads skal have udskiftet nogle kæder og sjækler. Samlingen af signalflag skal
gennemgås. Vi er i tænkeboks for at lave nogle gode introduktionsaktiviteter til foråret, så vi kan få
flere/nye kapsejlere på banerne. Hvis du har idéer til sådanne aktiviteter, så henvend dig til udvalget
på kapsejlads@egaasejlklub.dk. Datoer for kapsejladserne i 2024 er klar ved nytårstid.

Sejlerskolen:
Sejlerskolens tre både er kommet på land. Om mandagen er vi nu i gang med teori undervisning til 25
elever, de kører på frem til 2. og 3. marts 2024 hvor der er prøveaflæggelse. De bliver undervist af 4
instruktører på skift hen over vinteren..

Turudvalget:
Vi er i gang med planlægning af vinterens forskellige aktiviteter, som foredrag og kurser – I kan godt
glæde Jer. Hvis I har ideer og forslag til arrangementer så skriv til tur@egaasejlklub.dk
Hold øje med hjemmesiden og se mere i næste nyhedsbrev

Optimist:
Sidste vintertræning for optier er 26. nov. hvor vi efterfølgende holder en lille juleafslutning for alle
medlemmer med risengrød og pakke spil. Vi holder nyt frivilligemøde ultimo november hvor vi
fortsætter arbejdet med mange gode initiativer til 2024 sæsonen – herunder sponsorudvikling,
medlemsrekruttering, trænerudvikling, organisation generelt, kapsejladsinitiativer og meget andet.

Storjoller:
Storjollerne holder julehygge med æbleskiver m.m. d. 26/11 kl. 13 efter sejlads. Alle sejlere er
velkomne – også dem der er stoppet for i år. Vintertræning om søndagen fortsætter indtil jul. Ellers går
vi ind i vintersæsonen med både værktøjskassen til reparationer og vedligehold, og med kalenderen til
planlægning af den kommende sæson i hånden.
Andreas Bjerre Pedersen sejler her i efteråret med udviklingslandsholdet for ILCA 7 i Cadiz. Josephine
Heegaard tilbringer vinteren sammen med nogle af verdens allerbedste ILCA 6 sejlere på Lanzarote,
hvor hun forbereder sig til sit første senior VM i Argentina til januar.
I december drager Mads Wegener sammen med en skandinavisk delegation over Atlanterhavet til
Buzios, Brasilien for sejle sin ILCA 6 (Laser) jolle ved Youth Sailing World Championships 2023. Mads
viste formen i september ved at sejle sig øverst på medaljeskamlen til UDM – i øvrigt skarpt forfulgt af
Josephine. Vi følger med og krydser fingre for et godt resultat i Brasillien.
Følg Mads på Instagram her: https://www.instagram.com/mads_wegener/

Teknikgruppen:
Vi renoverer vores toiletter i klubhuset så de bliver lysere og mere rengørings venlige. Der er monteret
et gelænder til trappen uden for klubhuset, så der er noget at holde fast i. Skolebådene er kommet på
land, renset i bunden og motorer vinterkonserveret. Dommerbåden Mette er også vinterklargjort.
I jolleafdelingen monteres adgangskontrol som i klubhuset så vi slipper for nøgler. Nøglebokse bliver
opsat 2 steder. Der er planlagt maling af baderum, samt opsætning af håndtørrere og sæbedispensere
på alle toiletter. Vinteren står for døren, så vi planlægger service på de 5 RIB’s og håber på færre fejl
til næste år, især med trim af motorer.

Seniorgruppen:
Efter et vellykket morgenmøde med 20 deltagere fastlagde vi de kommende arrangementer. Det første
er vores traditionsrige julefrokost d. 5. december.
Husudvalg:
Der holdes Julefrokost i klubhuset med traditionel julemad og hyggeligt samværd. d. 2 december. Alle
er velkomne. Tilmelding på hjemmesiden.

Andet:

Forårsklargøringsdag.
Sæt kryds i kalenderen lørdag den 6. april 2024. Der lægger Egå Sejlklub og Egå Marina plads og
lokaler til, til et super hyggeligt arrangement omkring klargøring af vores både.
Følg Egå Sejlklub på hjemmesiden http://www.egaasejlklub.dk/ og på facebook. Se også den
opdaterede aktivitetsoversigt.

De bedste sejlerhilsener
Bestyrelsen
Peter, Jette, Morten K. Karsten, Reńe, Erik, Tonni og Morten A.
November 2023