Der er stadig pladser!

Du kan stadig nå at tilmelde dig til den praktiske duelighedssejlads for 2023 sæsonen. Første prioritet for tilmelding er nuværende medlemmer af Egå Sejlklub, som har tilmeldt sig via deres deltagelse i det teoretiske duelighedskursus. Sidste tilmeldingsfrist er 9. april 2023.

En vigtig del af den praktiske sejleuddannelse er at lære hvordan man klargøre og tilrigger en sejlbåd så den er klar til sejlads, ligesom det også er nødvendigt at lære hvordan man afrigger og klargør sejlbåden til vinteropbevaring på land.

Det betyder at når du er tilmeldt den praktiske sejlads, så er der også en forventning om at du deltager når sejlerskolens både skal forårsklargøres og klargøres til vinteren. Der er i år planlagt forårsklargøring følgende dage 15., 16. og 22. april og vinterklargøring d. 28. og 29. oktober. Du kan få mere information om disse aktiviteter via opslag på Facebook gruppen Sejlerskolen Egå Sejlklub .

Mere information om aktiviteterne i Sejlerskolens praktiske duelighedssejlads og tilmelding kan du finde på Duelighedssejlads

Yderlige informationer fås ved henvendelse til: sejlerskole@egaasejlklub.dk