VHF-SRC kursus

Egå Sejlklub afholder åben VHF-SRC kursus med prøve Kurset er prøveforberedende i forhold til erhvervelse af det lovpligtige SRC certifikat. (VHF+DSC). Undervisningen er en kombination af tavleundervisning og øvelser. Max

Ny Skolebåd til sejlklubben

Kære alle Vi har købt ny skolebåd til sejlklubben, og i skrivende stund er en lille gruppe, bestående af Kim Almskou, Poul Birk, Erik Nielsen og Lars Fastrup, i gang

30 sejlerskole-elever endelig på vandet

Endelig kom der gang i den praktiske del af Sejlerskolen. Ni hold, fire aftener, to både Fra mandag til torsdag er begge både på vandet med kursister, der er i

Fredagsbar

Sejlerskolen afholder FREDAGSBAR på fredag den 12 juni i sejlklubben fra 16:00. Ovenpå Coronaen, er det et super initiativ som selvfølgelig gælder alle i sejlklubben. Kom og deltag så vi

Nye Skolebåde

MEDFINANSIERING AF NYE SKOLEBÅDE I EGÅ SEJLKLUB En af sejlklubbens største succeser er Sejlerskolen, hvor der hvert år deltager mellem 30 og 50 nye kursister som ønsker at lære at

Nyt hold i Sejlerskolen i gang!

Så er vi i gang med en ny sæson i Sejlerskolen – og 36 nye elever har taget hul på duelighedsbeviskurset. Vi mødes de næste mange mandage og skal nørde

Vi er snart klar 😊

Som annonceret på seneste generalforsamling vil Egå Sejlklub afholde teknik og motorkursus her i vinter. Kursus er målrettet sejlere der er usikker på teknikken og som mangler viden om vedligehold

Dueligheds bevis – TEORI

Sejlerskolen starter et nyt teorihold mandag den 11 november i Egå Sejlklub´´s klubhus på Egå Marina. Kursus er målrettet Søfartsstyrelsens og Dansk Sejlunion´s regler. Adgang til kursus forudsætter et medlemskab

Planlægningsmøde i Sejlerskolen

Aftenen startede med et besøg hos Terma’s demonstrationsradarstation på havnen. Et super spændende besøg, der gav et godt indtryk af hvad moderne radarteknologi kan. Og ikke kan. Selvom det faktisk

Sejlerskolens forårsplanlægning 2019

Alle frivillige, instruktører, aspiranter (også nye), teknikere mv. i sejlerskolen inviteres til skolemøde med spisning og planlægning af sæsonens aktiviteter. Der er mange ”aspiranter” – Du skal tilmelde dig som

Sejlerskolen – nytårs status 2018/2019

Kære Sejlklub. Der er fuld gang i sejlerskolens teoriundervisning og forberedelse til den praktiske sejlads i 2019. Der undervises parallelt både mandage og tirsdage. Kursisterne er heldigvis på et rimelig

Status og planlægning i sejlerskolen

Nu er genneralforsamlingen overstået og den nye skole sæson er begyndt. Torsdag den 15 november  kl. 18:00 ES vil gerne invitere frivillige i sejlerskolen, instruktører, aspiranter og andre der har

Sejlerskolen deltager i klubbens Hovedkapsejlads

Efter en fantastisk undervisnings sæson, der havde kulmineret i nyerhvervede duelighedsbeviser, var vi to elever fra sejlerskolen, der valgte at deltage i Egå Sejlklubs Hovedkapsejlads søndag den 23. september. For

Egå Sejlklub starter teorihold i november 2018.

Der er lukket for tilmeldinger i 2018 Den teoretiske uddannelse vil give dig den fornødne viden og rutine, således at du kan navigere og planlægge en sikker sejlads. Velegnet for