Forældrenes opgaver

I sejlsport har vi meget grej, der skal ud og ind og rigges til og rigges af. Uden forældrenes støtte går det ikke. Men det er rigtigt hyggeligt arbejde og så er vi jo sammen med ungerne om en fælles aktivitet.
Der er ca en brovagt og en madvagt pr. halve år pr. sejler. Planerne for madvagter og brovagter udarbejdes af ungdomsudvalget og placeres i papirformat på klubbens opslagstavle i klubhuset.

Team Super-C

Som deltager på Team Super-C skal du som forælder kun tage dig af din egen sejler og jolle. Brovagter og madvagter får du først, når i har bestemt jer til at fortsætte som “rigtige” sejlere i klubben.

På Team Super-C skal du forvente at hjælpe med omklædning, tilrigning og afrigning af egen jolle, samt være til rådighed under sejladsen mindst de første gange. Det er en stor oplevelse for os forældre at se de unge sejle et skib selv for første gang.

Det er rigtigt godt som forældre til de nye sejlere at lære hinanden at kende og udveksle telefonnumre/mails.
Så kan vi hjælpe hinanden på de dage, hvor det ikke er muligt for os at være på havnen. Det er ikke uoverkommeligt at rigge 2 joller til og af, og således mindskes behovet for nødvendigvis at være på havnen hver træningsdag.

Når du får tildelt madvagt og brovagt, så er her lidt instruktion i, hvad opgaven går ud på.

Brovagt

På hver træningsaften skal der være en brovagt, som hjælper til at få sejlerne og trænerne på og op fra vandet.
Opgaver ca. kl. 17.00:

  • Åbne døren til gården
 • Tjekke og efterfylde benzin på tanke i containeren
 • Tjekke følgebådene og sætte dem i vandet, hvis de er på land.
 • Køre benzintanke på trillebøre fra containeren ned til flydebroerne
 • Køre mærkevogn ned i nærheden af den nordligste flydebro. Trænerne tager selv de relevenate mærker med i bådene.
 • Finde nøgler til følgebådene, sætte dem i relevante både og tjekke om motorerne starter
 • Hjælpe nye sejlere med tilrigning. Efterse bindsler, hanefod (max.10 cm. under bom), skøde mm.
 • Hjælpe alle jollerne ved flydebroerne, tjekke mastesikring, sværdsikring samt svømmeveste INDEN de tager ud.

Opgaver fra ca. kl. 19.00 (tidligere hvis det blæser)

  • Stå på flydebroerne og tage imod sejlerne, efterhånden som de kommer ind (tag fat i masten)
  • Hjælpe med at få tømt følgebåde for mærker og benzintanke til container – hæng NØGLERNE på plads
  • Få følgebådene på land. Motoren tømmes for vand, før båden køres ind.
  • Låse trailerne fast med wire og lås.
 • Hjælp evt. med afrigning af joller.
 • Lukke gården, containeren, slukke for vandet på pladsen – tøm evt. skraldespande

Hvis man er forhindret den aften, man er sat på brovagt, skal man bytte med en anden i god tid.

Madvagt

Efter hver træningsaften skal der være mad til sejlerne samt trænerne.
Hver træningsaften er der 2 forældrepar, som står for mad og drikke (vand i kander) til sejlerne, når de kommer ind, og står for oprydningen bagefter; dvs. man deles om udgifterne og om arbejdet. Maden skal være klar kl. 19.00.
Hvad man vil servere, er op til madvagterne, dog skal det helst være sundt, nærende og udgøre et aftensmåltid. Der skal også være rigeligt, da sejlerne er sultne, når de kommer ind.
Og husk at de store sejlere oftest kommer sidst ind, og der skal også være noget til dem. Køkkenet lukker kl. 20.

Efter maden:

 • Køkkenet skal være ryddet og rengjort
 • Opvaskemaskinen sættes igang (opvasketabs er under håndvasken)
 • Borde på 1. sal og i trænerrummet under terrassen skal aftørres.
 • Der skal støvsuges på 1. sal og trappen.
 • Køkkengulvet skal vaskes og aftørres.
 • Skraldespande tømmes og poser smides i den blå container ved facaden ud mod vandet.
 • 1.sal lukkes af – dvs. terrassedøren låses og vindue i køkken lukkes og evt. stue etagen – dvs. hoveddør, dør mod gården, døren i facaden mod vandet evt. porten og diverse vinduer.
 • Torsdagsvagten tager ugens viskestykker, karklude, håndklæder fra badeværelser mm. med hjem og vasker til tirsdag! (efter behov)  (Tirsdagsviskestykker mm. står i spand under trappen)

Hvis man er forhindret den aften, man er sat på madvagt, skal man bytte med en anden i god til.