Vi har nu kun nogle få kapsejladser tilbage i 2023-sæsonen. Afslutningen på Båkebanen og Easy Sejladsen er som sædvanligt Gule Ærter arrangementet, som foregår tirsdag den 19. september.

Vi starter med en kapsejlads. Der vil være tale om en af de korte baner, der som sædvaligt signaleres fra Båken. Alle Båkebane-både starter kl. 18:30, og alle Easy-både starter kl. 18:35. Tidsbegrænsningen er 1½ time.

Derefter serveres der god mad i klubhuset. I år bliver det faktisk gule ærter! Det er nødvendigt at købe billetter til spisningen i forvejen. Billetterne koster 90 kr. (inkl. en øl/vand og en snaps) og bliver solgt efter aftenkapsejladserne 5. og 12. september i klubhuset. Der er et begrænset antal billetter, så vent ikke for længe med at købe!

I forbindelse med spisningen bliver der uddelt præmier til årets klubmestre på Båkebanen. Desuden uddeles Kapsejladsudvalgets Godt Gået pokal til én, der har opnået gode resultater, eller har bidraget til bedre og sjovere kapsejlads.

Med sejlerhilsen
Kapsejladsudvalget

Præmiesponsorer: