Introduktion til kapsejlads og aftenkapsejladser 11. april

Hvis du gerne vil prøve at sejle kapsejlads, eller hvis du allerede har sejlet lidt kapsejlads og gerne vil blive bedre til det, har vi et godt tilbud! Tirsdag den 11. april kl. 18 til 21 afholder Kapsejladsudvalget et kursus netop for dig!

Formålet med kurset er at hjælpe nye og mindre øvede kapsejlere med at komme godt i gang med kapsejlads, men alle er velkomne. Kurset er både for skippere og gaster. Vi vil primært snakke om kapsejlads i kølbåde. Vi forventer ikke, at du kender noget til kapsejlads i forvejen. Der vil blive lejlighed til spørgsmål og diskussioner undervejs.

Kapsejlads drejer sig ikke bare om at sejle stærkt og komme først i mål. Det er også en god mulighed for jævnligt at mødes til en spændende aktivitet med kammerater, der har samme interesse. Desuden bliver du en bedre sejler og lærer din båd rigtigt godt at kende ved deltagelse i kapsejladser under forskellige forhold.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Du skal senest 8. april sende en e-mail til kapsejlads@egaasejlklub.dk, hvor du oplyser navn, e-mail og telefon. Du må også gerne skrive lidt om din eventuelle kapsejladserfaring og om der er emner, du specielt gerne vil høre om. Ved mindre end 5 tilmeldinger vil kurset ikke blive afholdt.

Første del af kurset handler om kapsejlads generelt. Her vil du lære om, hvordan du kommer i gang med at sejle kapsejlads, hvordan en kapsejlads foregår med start, mærkerundinger og mållinje, taktik, bådhåndtering og samarbejdet ombord. De vigtigste kapsejladsregler vil blive gennemgået. Du vil desuden lære om, hvordan din båd bliver målt til kapsejlads.

Anden del handler om Egå Sejlklubs aftenkapsejladser. Her vil du høre om de forskellige aftenkapsejladser, vi afholder, hvad er særligt for hver type af sejlads, hvilke baner sejles der på, må der sejles med spiler og/eller genakker, hvor stor må/skal besætningen være, er der krav om målebrev:
• Båkebanen (tirsdage)
• Easy Sejlads (tirsdage)
• Pointsejladser (tirsdage)
• Singlehand (mandage)
• Doublehand (onsdage)

Med sejlerhilsen
Egå Sejlklubs Kapsejladsudvalg