Bliv frivillig til Haarup Mixer Cup 2.-4. juni

Vi mangler 10-12 frivillige til at hjælpe ved kapsejladsstævnet Haarup Mixer Cup i weekenden 2.-4. juni. Vi har allerede aftaler med en del frivillige, som har været med de tidligere år, men vi skal gerne være nogle flere, så vi kan få fordelt opgaverne på flere personer. På den måde bliver det nemmere og mere overkommeligt at hjælpe til. Det er faktisk både hyggeligt og sjovt at være med til at løse sådan en stor opgave sammen med klubkammeraterne 🙂 Desuden vil stævnet give et økonomisk overskud til klubben.

Det er fjerde gang, at Egå Sejlklub afholder ligastævnet Haarup Mixer Cup for H-både. Vi regner med omkring 25 deltagende både fra hele landet. En H-båd har som regel en besætning på 3 personer. Som sædvanligt vil vi gerne give deltagerne en rigtig god oplevelse både på vandet og på landjorden. Stævnet starter så småt fredag den 2. juni om eftermiddagen. Lørdag den 3. og søndag den 4. gennemføres ca. 8 sejladser ud for Marinaen. Lørdag aften er der festmiddag for deltagerne. Stævnet slutter med præmieuddeling søndag eftermiddag.

Her er en liste med de opgaver, vi skal have bemandet:

Opgave Tidsrum
Baneteam på dommerbåd og RIBs (flaggast, horn, måltagning, linjebåd, topmærkebåd, resultatberegning) Lørdag og søndag kl. 8-16
Bureau (sekretariat) Lørdag og søndag morgen
Fredag, lørdag og søndag eftermiddag
Køkkenhjælp, morgenmad og madpakker Lørdag og søndag morgen
Køkkenhjælp, aftensmad Fredag og lørdag aften
Øl/vand-salg Fredag, lørdag og søndag eftermiddag
Fredag og lørdag aften
Grillpølser, grill og salg Lørdag og søndag eftermiddag
Rejsning og nedtagning af telt før og efter stævnet (der er tale om ”Jens Kristians telt”) En aften i ugen før stævnet
Søndag efter stævnets afslutning eller en aften i ugen efter stævnet
Kranfører (hjælpe med søsætning og optagning med den blå kran) Fredag eftermiddag og aften
Søndag eftermiddag
Sponsorpleje (sikre, at vores sponsorer bliver eksponeret, og at det bliver dokumenteret med billeder) Forskellige tidspunkter i løbet af stævnet

Det vil være fint, hvis du fx kan komme en morgen, en eftermiddag eller en aften. Men du må meget gerne komme længere tid.

Du kan melde dig som frivillig ved at skrive til kapsejlads@egaasejlklub.dk. Angiv hvilke(n) opgave(r), du gerne vil være med til, og hvornår du kan, sammen med navn, telefonnummer og e-mail. Vi vil være meget glade for, hvis du angiver forskellige mulige opgaver, så vi lettere kan få bemandingspuslespillet til at gå op.

Vi vil meget gerne have din tilmelding senest 20. april, så vi kan danne os et overblik over, hvordan vi kan få bemandet alle opgaverne. Men meld dig hellere til med det samme, så du ikke glemmer det.

Du kan læse mere om stævnet på stævnesiden: egaasejlklub.dk/haarupmixercup

Du kan også skrive til kapsejlads@egaasejlklub.dk eller ringe til Karsten Bank Petersen (21 71 73 97), hvis du vil høre nærmere om, hvad opgaverne går ud på, eller hvis du har andre spørgsmål.

Med sejlerhilsen fra planlægningsgruppen
    Steen Jepsen
    Torben Frislev
    Henrik Andersen
    Karsten Bank Petersen