Stævner – en guide

Hvad er et stævne

Et stævne er et arrangement for sejlere, som ønsker at sejle kapsejlads med hinanden. Ofte vil der på et stævne være flere baner og der vil ofte sejles i flere bådtyper. På en og samme bane kan man godt afvikle sejladser for optimister og zoom-joller og feva-joller samtidigt. Det betyder at et stævne er en stor oplevelse, uanset om det går godt eller mindre godt på egen bane. Der er masser af større sejlere som man kan kigge på. “Orv – se der – det vil jeg også gerne prøve” effekten skal ikke undervurderes.
Stævnerne arrangeres af sejlklubberne, som udsender invitation til stævet. Invitationerne findes på klubbernes hjemmesider. De fleste stævner er åbne for alle sejlere fra hele landet.  Det er sjovt at prøve sine færdigheder af, og fokus på træningen øges markant, når man ved, at man har et stævne forude, tillige med at det at sejle en hel dag giver masser af god rutine.

Det er meningen med denne side at være en guide for de nye C-sejlere i deltagelse i de første stævner.

Hvornår er jeg klar til at sejle stævne

Det er meget forskelligt, hvornår man som ny C-sejler føler sig klar til at tage til stævne. Det er noget sejlerne afgør selv sammen med deres forældre og træner.

Inviterer en klub til sejlads på en optimist C-bane så forventes det at de yngste kan være 8 år og har sejlet ½ til 1år. Alt foregår i børnehøjde. Sejlerne instrueres tydeligt i, hvad det er, der skal foregå inden sejladsen. Ude på banen er der altid hjælp at hente og de sejlere, der ikke helt er med får et lille skub og et godt råd af hjælpebådene. C-banerne lægges altid tæt på land og C-sejlerne har middagspause. Blæser det for meget, aflyses sejladsen.

Forældredrevet

Deltagelse i stævner er noget som arrangeres og drives af sejlernes forældre. Derfor er det så vigtigt, at C-sejlerne og C-sejlernes forældre kender hinanden godt og har lyst til at tage på tur sammen. Klubbens trænere deltager ikke i stævner, og som forældre har man således opgaven at coache sine egne sejlere. Samarbejdet C-sejlerne og deres familier imellem er derfor vigtigt.

Hvilke stævner er for C-sejlere

Som C-sejler gælder det om at vælge stævner, der er gode for C-sejlere. De stævner, der erfaringsmæssigt  er det, vil blive hængt op på opslagstavlen i klubhuset og blive vist på hjemmesiden under kommende events.

Stort set findes der to typer stævner: Stævner der arrangeres af sejlklubberne selv på eget initiativ, og de der organiseres af Paraplyorganisationen OCD (Opimist Class Denmark).

Invitationerne til klubbernes egne stævner er at finde på hjemmesiderne for klubbernes ungdomsafddelinger, og afhængigt af hvor lang man vil køre, så kan man sejle stævne stort set hver weekend hele sommeren.

OCD er den organisation, som arrangerer landsdækkende ranglistestævner for landets optimistsejler med henblik på udtagelse til internationale stævner. Disse arrangementer er ikke for C-sejlere, men da de klubber, som arrangerer OCD stævnerne, ofte tilbyder en C-bane for mindre søskene, så kan det være værd at kigge lidt på invitationerne her alligevel.

Eksempler på gode stævner for C-sejlere tæt på Egå:

 • Djursland bank Cup i Nappedam
 • Vestinden Cup Skanderborg Juniorsejlklub
 • Neptun Cup Vejle

Sådan kan det første stævne forløbe

De nye C-sejler er blevet enige om at tage til Vestindien Cup på Skanderborg sø. Vi melder os alle til ca. 14 dage i forvejen. Det sker på Skanderborg sejlklubs hjemmeside. Der vil normalt være et startgebyr på ca. 100kr, og i dette tilfælde skal de betales i bureau på stævne dagen. Vi husker at booke traileren til jollerne og booke en følgebåd, for det kræver Skanderborg Sejlklub at vi har, hvis vi har C-sejlere med. Begge bookinger sker ved at spørge en fra ungdomsudvalget.

Torsdag aften efter normal træning pakker vi  jollerne på klubbens trailere. Der kan være 9 joller på den store Nordea-trailer og 4 på hver af de 2 små trailere. Ror og sværd lægges i de grå poser og vi husker at få vindpilen med. Sejlene tages af masten, men bliver på bommen, som vi ruller sejlet op omkring. Mast, sejl, bom og sprydstage pakkes i klubbens lange sejlposer, som er på sejlloftet.  Jolle, rigposen og ror/sværd samt en jollevogn pr. jolle pakkes på trailerne. Husk kun at tage jollevogne med teksten “Egå Sejlklub”.

Om morgenen på stævnedagen kører vi afsted så tidligt, at vi har tid til at melde os til i bureauet, hvor vi betaler startgebyret. Så rigger vi jollerne til og klæder om, inden der er varslet skippermøde. Vi har regnet 1½ time til alt dette og det passer. Så går vi til skippermøde og får at vide, hvordan sejladsen er arrangeret i dag. På skippermødet forklares dagens bane og regler. Og vi spørger om alt, som er uklart. Er vi først på vandet, dur det ikke at være i tvivl.
Efter skippermødet sætter vi vore joller i vandet og sejler ud til startlinien. Nu er det godt at have forberedt sig lidt hjemmefra, så vi kender startproceduren.  Men for C-sejlerne hjælper dommerne med at få det hele igang.
I dag er der to ret lange sejladser med en middagspause imellem, og vi vender tilbage til Sejlklubbben kl. ca. 15.
Så tager vi jollerne op igen og klæder om og bader. Forældrene pakker jollerne sammen på trailerne, mens sejlerne leger og hygger sig med hinanden.  Kl. 16 kaldes ind til præmieuddeling og vi får alle at vide hvilken, plads vi har opnået og der er en fin medalje til alle C-sejlerne.

Vi kører stolte hjem med røde kinder og de der trækker jollerne, kører ud til Sejlklubben og parkerer trailerne inde på sejlklubbens område og låser traileren. Vi pakker det hele ud på tirsdag før træningen. Vi skal så huske at komme lidt før, for det tager lidt ekstra tid at få sejlet på masten igen.

Huskelisten

 • Alt sejludstyr incl. sejltøj og jollevogn (evt. bukke)
 • Stor letspiselig madpakke + chokoladebar el. andet sukkerholdigt
 • Drikkedunk
 • Skiftetøj evt. håndklæde (måske mønter til brusebad
 • Kaffe
 • Klapstol, paraply regntøj, gummistøvler (vi skal hjælpe sejlerne i vandet)
 • Lyst til at hygge sig med de andre forældre medens der sejles
 • Forsikringspapirer (hvis det er påkrævet)

Sejlnummer

Sejlnummeret bruges af dommerbåden til at identificere sejleren. På C-banen bruger vi bare det sejlnummer, som jollen måtte have. Har din jolle ikke noget sejlnummer, så opfinder du bare et nummer og klistrer det på sejlet med gaffatape. Den arrangerende klub holder styr på, at der ikke er to med samme sejlnummer på samme bane.

Kapsejladsregler

På C-banen er reglerne meget enkle:

 • Styrbord – (den kender sejlerne efter det første halve år).
 • Tyvstart forbudt.
 • Du må ikke sejle ind i andre.
 • Du må ikke sejle ind i bøjerne.

Målebrev

For sejlads på C-banen kræves ikke målebrev, bare det du sejler i ligner en optimistjolle, så går det fint.
Det ændrer sig, når du vil sejle på A og B banerne, hvor din jolle skal være målt til at overholde reglerne.

Bliv banehjælper

Den arangerende klub har som regel meget at gøre for at få alt til at klappe. Derfor er det populært, hvis man som forældre tilbyder sig som banehjælper. Man kan assistere dommerbåden eller man kan hjælpe mærkebådene med at justere placering af mærkerne. Det er sjovt og vi forældre kommer jo så selv ud at sejle og kan følge ungernes leg på vandet. Skriv en note til arrangøren ved tilmeldingen, gerne med telefonnummer.

Forsikring

De fleste arrangerende klubber kræver, at vi har forsikring. Ansvar for skader på andre. Mange familieforsikringer dækker dette, men du skal checke det op og medbringe en kopi af policens sider, der dokumenterer, at det er i orden. Er du i tvivl, kan man ret billigt tegne en forsikring hos Pantaenius – ca. 300kr/år.

Skader og mangler på egen jolle lejet af Egå jolleklub, har vi betalt et depositum på 1.500 kr. for. Dette depositum dækker evt. småskader og mangler der opstår på  jollen. Jolleklubbens reparationer udføres af professionelle. Store skader bør dækkes af egen forsikring. Så pas godt på jollerne i alle tilfælde.

Alle sejlerne samlet. Det var en god dag.