Trænerbåde

Motorbåde og brugen af disse.

Juni 2015

Vi har totalt 6 speedbåde, som primært benyttes til træningsbrug, men også kan benyttes til andre formål i begrænset omfang efter aftale med ungdomsformanden.

Vejledning
Alle motorbåde med tilhørende trailer, lygte bom og nøgler er blevet nummereret.
Skader og/eller defekter skal oplyses til gummibåds ansvarlige straks efter brug.
På træningsaftener organiserer brovagten søsætning og ophaling af motorbådene, herunder isætning/fjernelse af benzintanke og nøgler.
Bådføreren sørger for, at motorbåden er tømt for bøjer, ankerliner, ankre og affald inden båden tages på land.
Benzin opbevares et hemmeligt sted. Kontakt ungdomsudvalget udlevering.
Regler for brug af motorbådene.
Motorbådene må alene bruges ved Egå Sejlklubs aktiviteter.
Bookning af motorbåde foregår via ungdomsformanden.
Bådføreren skal, som minimum, have speedbådskørekort, og være medlem af Egå Sejlklub. Sejlklubben udbyder kurser for speedbådskørekort. Følg med på Egå Sejlklub hjemmesiden.
Bådføreren skal, instrueres af kyndig person (eks. båd ansvarlig) i brug og op- og nedtagning af båd.
Motorbådene benyttes primært af trænerne til træning af jollesejlerne.
Motorbådene kan tillige benyttes til åbne fællesarrangementer. Disse arrangementer skal annonceres til medlemmer via mail, og være af en art, som alle medlemmer kan deltage i. Ungdomsformanden skal godkende brugen.
Forsikring

Vi har ansvar og kaskoforsikring på de 3 tornadoer og 1 Humber. Den dækker skade og tyveri af tornadoerne, med mindre man har handlet letsindigt. For de andre 2 er der kun ansvarsforsikring, som dækker skade på andre eller andres ting. Motorhaveri er aldrig dækket.

På landevej er det bilens ansvarsforsikring for trækkrogen, der dækker forvoldte skader på andre eller andres ting. . Kasko på tornadoerne og Humberen dækker skade på bådene ikke trailer.

Generelt
Bådene må som hovedregel ikke anvendes som forældre tilskuerbåde, søskendebåde eller lignende. Vi opfordrer istedet alle til at støtte sejlerne ved at hjælpe som frivillig på vandet ved stævner.

Vores både må IKKE bruges som forældre kigge både. Skal de bruges til et stævne, så er det et fællesarrangement arrangeret og planlagt i god tid.