Vision og værdier

VISION OG STRATEGIER:

VISION: Et rart sted at være

Ungdomsafdelingen skal være et rart sted at være, og skal være både sejlads for sejleren i bredden og for sejlsportsudøveren.
Der skal være fokus på introduktion af nystartede sejlere, der gerne vil lege og lære at sejle (C-sejlere). Dette følges op med fokus på udvikling af de øvede sejlere, der har fået mod på at lære mere (B-sejlere). Som prikken over i’et er der fokus på videreudvikling, konkurrence og træning for de erfarne sejlere, der har ambitioner om at sejle rigtigt stærkt (A-sejlere)
STRATEGI for begyndere: Leg og læring
Vi tager nye sejlerne ind, introducerer dem og deres familier til livet på havnen. Vi lærer dem i deres øjenhøjde at håndtere en optimistjolle og lærer dem grundlæggende regler. Igennem leg og sjov lærer vi dem at være trygge til vands og på land, og derved skaber vi en glæde i dem ved at sejle.

Mål: At alle nystartede sejlere gennemfører introduktionsforløbet og syntes det er sjovt at sejle.

STRATEGI for øvede sejlere: Færdigheder og flytte grænser
Vi udvikler de øvede sejlere, der har sejlet i 1 sæson eller mere, til at blive endnu dygtigere sejlere. Vi lærer dem flere færdigheder, tips og tricks i optimistjollen. Vi udvider deres muligheder, flytter deres grænser og får dem til at vokse som sejlere vha. anerkendende træning i trygge rammer. Vi lærer de øvede sejlere videregående regler og teori om/på kapsejlads og vandet.

Mål: At de øvede sejlere syntes det er sjovt at sejle og de udvikler deres færdigheder. De tager med til stævner/events. At sejlerne tager del i oplæringen af de nystartede sejlere og viser sig som gode kammerater.

STRATEGI for erfarne sejlere: Sport og succes
Vi videreudvikler de erfarne sejlere, der har sejlet i flere sæsoner vha. træning og coaching, så de udnytter deres potentiale fuldt ud. Vi lærer de erfarne sejlere at kende deres egne styrker og udviklingspunkter, så de individuelt og sammen kan træne målrettet mod at forbedre deres teknik, fysik og taktik. Vi lærer dem at beherske kapsejladsreglerne og optimistjollen under vanskelige vejrforhold, så de der vil kan begå sig sportsligt.

Mål: At de erfarne sejlere syntes det sjovt at sejle og de udvikler sig optimalt. De tager med til de stævner. At sejlerne tager del i oplæringen af de nystartede sejlere og viser sig som gode kammerater.

STRATEGI for forældrene: Ressourcer og rammer
Vi viser forældrene, hvordan de kan deltage i deres børns sejladsaktiviteter. Vi lærer forældrene om livet på havnen, og vi involverer dem med deres individuelle ressourcer i opgaver med at skabe rammer omkring sejlerne. Vi lærer også forældrene, at de skal hjælpe andres børn og skabe tryghed, når de er på havnen, som hver enkelt bedst kan bidrage.

Mål: At forældrene hilser på hinanden og lærer de fleste af hinandens navne og sejlernes navne at kende. At alle forældre/familier har en opgave eller et ansvarsområde i ungdomsafdelingen. At de erfarne forældre tager del i oplæringen af de nystartede forældre og giver anerkendelse til nystartede sejlere.

STRATEGI for trænerne: Coaching og kompetencer
Vi rekrutterer trænere der har solid sejlererfaring og kan formidle teori og praksis på pædagogisk vis. Vi fastholder trænere, der udvikler deres kompetencer, så de fortsat er attraktive og kan være med til at tiltrække sejlere. Trænerne anerkendes for deres træning og coaching egenskaber overfor sejlerne, for vi ønsker ikke en ”fejlfinder” kultur. Trænerteamet er en nøgleressource i ungdomsafdelingen.

Mål: At trænerne har deltaget i Dansk Sejlunions trænerkurser eller har tilsvarende trænererfaring.