Egå Sejlklub vinder optimist hold DM

I weekenden blev der afholdt danmarksmesterskaberne for optimist hold sejlads i Faaborg. Lørdag startede med vindstille hvorfor der var udsættelse på land, men baneleder og sejlere var alle indstillet på at være klar ligeså snart der kom vind. En svag vind fyldte Faaborg Fjord hvorefter sejlere og baneleder var klar. Baneleder Martin Frislev og resten af baneteamet ydede en formidabel

Indkaldelse generalforsamling i Egå Sejlklub

Tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.30 Egå, den 10. oktober 2018 Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Egå Sejlklub med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Bestyrelsens forslag er: Mads Trøstrup Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forelæggelse af budget for det kommende år. Behandling af indkomne

Gule Ærter og klubmestre 2018

Tirsdag den 25. september havde vi årets sidste sejlads i vores serie af tirsdagssejladser på Båkebanen og Easy-sejladsen. Efter en kort sejlads blev der serveret gule ærter, flæsk og pølser med tilbehør i klubhuset. Efter spisningen var det tid til præmieuddeling. Først var det vores vandrepokal, Godt Gået pokalen, som går til en Egå-sejler, som har gjort en stor indsats

ES Hovedkapsejlads 2018

Søndag den 23. september blev Egå Sejlklubs Hovedkapsejlads afholdt i rigtigt fint vejr med frisk vind og solskin. 18 både var tilmeldt sejladsen, heraf 8 fra vores naboklubber. Sejlerskolen deltog med Fru Larsen. Banen var sat sammen til lejligheden, så den passede til vindretningen. Banen på 20,8 sømil bød på ikke mindre end 15 mærkerundinger, så besætningerne fik ikke tid

Lørdagsfrokost!

Så er tiden igen kommet til at vi kan mødes over en let frokost om lørdagen. Første gang d. 3. november 2018. Se øvrige datoer på opslaget i klubhuset og hvilken lørdag det vil passe dig/jer at sørge for frokosten. (Se også retningslinjer i mappen vedr. lørdagsfrokoster der ligger på hylden under kasseapparatet og har du evt. spørgsmål er du

Foredrag om Naveren

Efter 4 jordomsejlinger er Naveren vendt hjem til Aarhus efter at den har sejlet i 31 år med 20 skippere og over 1.000 besætningsmedlemmer. Den seneste sejlads fra Thailand til Danmark gik syd om Afrika, og to gange over Atlanten, inden hjemkomsten til Aarhus havn. Susanne og Lars Kabel har været en del af Naverens liv i 29 år, og

Egå Tun Star 2018

Egå Sejlklub havde i weekenden 15. – 16. september premiere på en ny kapsejlads for 2-mands-besætninger. 20 både deltog i sejladsen, hvilket var fint, da vi havde en begrænsning på højst 25 både. Lørdag blev der sejlet fra Egå til Tunø med Tunø om styrbord. Lørdag aften var der fælles spisning på Mejeriet. Søndag formiddag blev kapsejladsen genoptaget fra Tunø

Kan man bestille plads næste år?

Tunstar var et rigtig godt initiativ, lad det bare blive en tradition. 21 både fra Egå sejlklub var med til at prøve det nye kapsejladstilbud af. 2 mand/dame på hver båd, respitstart fra Egå lørdag formiddag, samvær på Tunø havn om eftermiddagen, fælles pisning på Mejeriet om aftenen, to starter fra Tunø søndag, måltagning i Egå og til sidst præmieoverrækkelse

Tag aktivt del i klubbens liv

– til glæde og gavn for fællesskabet. For at sikre den rette rekruttering både nu og fremover, havde Egå Sejlklubs bestyrelse inviteret til informationsmøde torsdag den 20. september. Jeg var forinden blevet “prikket” på skulderen af Klaus Madsen fra Sejlerskolen. Forventningsfuld mødte jeg op. Mødet var helt og aldeles uforpligtende og skal ses som et led i en fremtidssikring af

Sejlerskolen deltager i klubbens Hovedkapsejlads

Efter en fantastisk undervisnings sæson, der havde kulmineret i nyerhvervede duelighedsbeviser, var vi to elever fra sejlerskolen, der valgte at deltage i Egå Sejlklubs Hovedkapsejlads søndag den 23. september. For nu ikke at gå helt ned og “blive totalt til grin”, havde vi også inkluderet vores instruktør Kim i dagens besætning. Spændte og fulde af forventning, mødte vi op i

Sejlerskolen deltager i kapsejlads

I weekenden 15./16. september var vi 2 elever fra sejlerskolen der deltog i kapsejladsen Tunstar. Vi havde lånt skolebåden (Drabant 24). Lørdag fik vi en god start, og det gik godt mod Tunø i fint vejr. Vi kom i mål i en tid, som vi var rigtig godt tilfredse med. Om eftermiddagen var der moleøl, hvor de mere erfarne sejlere

Ungdomsdanmarksmesterskaberne i sejlsport

  I den forgangne weekend var Sønderborg Yacht Club vært for Ungdomsdanmarksmesterskaberne i sejlsport, men også Laser-klasserne for seniorer afviklede sine Danmarksmesterskaber ved samme lejlighed. Egå Sejlklub var sædvanen tro flot repræsentere, og tog også for sig af retterne, da mesterskabsmedaljerne skulle deles ud. Egå Sejlklubs medlemmer hjemtog 2 guld- og 3 sølvmedaljer, og der var herudover en række flotte

Løvfaldstur 2018

15 og 16 september var der løvfaldstur, traditionen tro til Nappadam. Til skippermødet hvor Mogens Terp sagde velkommen til alle, var vi lidt over 25 sejlere. Grillen blev tændt kl 18, og der blev hygget om aftenen i klubhuset. Søndag morgen var der fælles morgenmad. Med venlig hilsen, Thomas Zeuthen

Bugtens Kaløsejlads 6. oktober

Kaløsejladsen 2018 – lørdag den 6. oktober – en distancesejlads på ca. 26 sømil Sejlklubben BUGTEN inviterer såvel egne medlemmer som medlemmer i vore naboklubber til sæsonens sidste kapsejlads. Distancen er på i alt 25,7 sømil, men ved svag vind afkortes banen. En evt. afkortning signaleres fra dommerbåden. Der er fælles morgenmad i BUGTENs klubhus fra kl. 08:00. 1. start