En lille Jule-/Nytårshilsen fra din sejlklub

Tak for et rigtigt dejligt år i Egå Sejlklub. Det blev ikke mindst dejligt, fordi klubbens mange ildsjæle igen i år har lagt tid og hjerte i alle de opgaver, der gør et medlemskab i Egå Sejlklub meget værd.   2020 bliver måske endnu mere fantastisk og jeg kan allerede se næste års julebrev for mig, hvor vi kan fortælle

Nye Skolebåde

MEDFINANSIERING AF NYE SKOLEBÅDE I EGÅ SEJLKLUB En af sejlklubbens største succeser er Sejlerskolen, hvor der hvert år deltager mellem 30 og 50 nye kursister som ønsker at lære at sejle. Sejlerskolen omfatter groft sagt to hoveddele, en teoretisk del i vinterhalvåret med bl.a. navigation og en praktisk del i sommerhalvåret, hvor man lære at sejle en sejlbåd. Mange af

Renovering af klubhus

Kære medlemmer På baggrund af beslutningerne på generalforsamlingen den 5 november 2019 og den tilhørende ekstraordinære generalforsamling den 26 november 2019, er bestyrelsen gået igang med at rulle de to renoverings projekter ud. Økonomi: For at sikre en god økonomi skal klubbens medlemmer lægge mindst 470 timer som frivilligt arbejde. Hver time indgår i projektregnskabet med en værdi på 120

Nyt hold i Sejlerskolen i gang!

Så er vi i gang med en ny sæson i Sejlerskolen – og 36 nye elever har taget hul på duelighedsbeviskurset. Vi mødes de næste mange mandage og skal nørde søfartsregler og sejladsplanlægning.

Sejl Sikkert dag

Hermed indbyder vi brugere af Egå Marina og andre interesserede til en formiddag, der handler om Søsportens Sikkerhedsråd og Tryg Fondens fælles indsats for at højne sikkerhedskulturen til søs. Vi tager udgangspunkt i de 5 sejlråd som årets kampagne omhandler: • Lær at sejle • Hold dit grej i orden • Planlæg din tur • Livlinen til land • Brug

Vi er snart klar 😊

Som annonceret på seneste generalforsamling vil Egå Sejlklub afholde teknik og motorkursus her i vinter. Kursus er målrettet sejlere der er usikker på teknikken og som mangler viden om vedligehold mv. Målet er at kursister kan lave simpel vedligehold for herigennem at spare omkostninger og sejle mere sikkert. Undervisning kan afsluttes med søfartsstyrelsens duelighedsprrøve i moterduelighed i forlængelse af kurset.

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Egå Sejlklub Tirsdag den 26. november 2019 kl. 19.00 Egå, den 06. november 2019 Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Egå Sejlklub med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsens forslag er: Mads Trøstrup 2. Behandling af indkomne forslag. Forretningsudvalget indstiller, at generalforsamlingen vedtager, at Egå Sejlklubs bestyrelse bemyndiges til at optage

Standerskifte lørdag den 19. oktober 2019

Velkommen til standerstrygning, hvor vi har kunnet glæde os over endnu en dejlig sejlersæson og som det ser ud på parkeringspladserne, har det fleste af jer fået jeres både sikkert på land. En stor tak til bestyrelse i Egå Sejlklubs, det har været en fornøjelse at samarbejde med jer. Både vores FU/minibestyrelse og vores udvalg har gjort en stor indsats.

Julefrokost 2019

Så nærmer tiden sig hvor der er den traditionsrige julefrokost i sejlklubben. Lørdag d. 7. december klokken 13.30. Menuen er typisk dansk julefrokost og prisen er 200 kr. pr. person, incl. hjælp i køkkenet. Drikkevarer sælges til vores sædvanlige lave priser. Absolut sidste og bindende tilmelding er torsdag d. 28. november. Lukket for tilmelding. På gensyn husudvalget

Standerskifte

Husk der er standerskift lørdag den 19. oktober 2019 kl. 14.30

Indkaldelse til ordinære generalforsamling

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 19.00 Egå, den 10. oktober 2019 Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Egå Sejlklub med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Bestyrelsens forslag er: Mads Trøstrup Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forelæggelse af budget for det kommende år. Behandling af indkomne

DM i holdsejlads i optimist

Egå Sejlklub vinder for 2. år i træk DM i holdsejlads i optimist🥇🏆. DM blev igen i år afholdt i Faaborg. Holdet gik ubesejret gennem hele weekenden – i alt 16 sejladser fik holdet sejlet. 

Kapsejladsafslutning og klubmestre 2019

Tirsdag den 24. september afsluttede vi årets kapsejladssæson for kølbåde og flerskrogsbåde. Aftenens sejlads måtte desværre aflyses på grund af manglende vind. I klubhuset var køkkenholdet klar med gule ærter, medisterpølse og flæsk til alle. Efter spisningen var det tid til præmieuddeling. Først var det vores vandrepokal, Godt Gået pokalen, som går til en Egå-sejler, som har gjort en stor

Lån af klubhus

Med baggrund i et ønsket om at at give et medlemskab af Egå Sejlklub en forøget værdi, har bestyrelsen besluttet at lave en forsøgsordning, således at medlemmer og externe sejladsrelaterede virksomheder, herunder leverandører generelt kan låne klubhuset, i både sommer og vinter sæsonen. Forsøget løber frem til ultimo oktober 2020, således at vi kan opsamle erfaring med ordningen og vurdere