Årets første senior tur

Så blev årets første sejltur afviklet. Vi var 2 både med 7 personer i alt, der sejlede ind til Århus Ø i høj solskin og ingen vind. Over en kop øl så vi på og talte om alle de nye byggerier. Derefter sejlede vi om til Marselisborg havn hvor vi spiste vores medbragte mad udenfor deres klubhus og fik en

Sejl sikkert aften

Sejl Sikkert aften Som opfølgning på ”Havnens dag ” søndag den 29.maj indbyder vi hermed brugere af Egå Marina og andre interesserede til en aften, der handler om Søsportens Sikkerhedsråd og Tryg Fondens fælles indsats for at højne sikkerhedskulturen til søs. Vi tager udgangspunkt i de 5 sejlråd som kampagnen omhandler: • Lær at sejle • Hold dit grej i

Tunø rundt 2016

”Tune-up” til en ny sæson Tunø Rundt kapsejladsen var igennem flere år en fast sejler tradition på Århus Bugten. I forbindelse med SBA’s 100 års jubilæum i 2013 valgte vi at genoplive denne tradition. Deltagerne tildeles start tider efter DH handicap, dvs. at de både med højeste sømil tid starter først og derefter startes efter mål med start tider som

Havnens Dag d. 29. maj – information og markedsføring

Information om Vild Med Vand – Havnens Dag vil kunne læses i ÅRHUS ONSDAG den 25. maj samt ÅRHUS STIFTSTIDENDE lørdag den 28. maj. Se i øvrigt oversigt over aktiviteterne og programmet for dagen på www.egaa-marina.dk

Dødsfald:

Vores gode sejlerven ”Fip” alias Carl B. Nissen er efter kort tids sygdom, stille sovet ind d. 5-5-2016. Bisættelsen vil finde sted, fra Gl. Egå kirke, onsdag d. 18-5-2016 kl. 1300. Der vil efterfølgende være en lille minde højtidelighed på restaurant Egå Marina.

Egå Sejlklub fik chancen og brugte den ikke

Egå Sejlklub fik chancen for igen i 2016 at sejle Sejlsport Liga, da en anden klub havde meldt afbud og vi var øverste ned/udrykker. Der blev omgående sat på Facebook grupper og hjemmeside. Det gav et meget sparsomt resultat. 2 rorsmænd og 2 gaster og altså ikke noget hold. Altså er pladsen i Ligaen givet videre til en anden klub.